Tabela prezentuje porównanie rozwiązania Speedfloor z najczęściej stosowanymi rozwiązaniami posadzek w  garażach przydomowych.

Do porównania przyjęto uśrednione wartości i parametry poszczególnych roziązań zakładając zastosowanie pełnowartościowych materiałów i kompletnych systemuów przewidzianych przez producentów.

+48 664 483 453biuro@speedfloor.pl