Przed podjęciem decyzji o rodzaju posadzki do garażu, warszatatu czy servisu warto przeanalizować rodzaje obciązeń jakie będa występować w trakcie ich funkcjonowani, właściwości i faunkcje jakie powinna spełnić posadzka, a także rodzaj i stan podłoża pod posadzkę.  Prawidłowa analiza i wybór posadzki gwarantują jej skuteczne i efektywne funkcjonowanie przez długi czas, a rzeczywiste koszty, po czasie, mogą okazać się znacznie mniejsze niż pocztkowe.

Tabela prezentuje porównanie rozwiązania Speedfloor z najczęściej stosowanymi rozwiązaniami posadzek w  garażach przydomowych.

Do porównania przyjęto uśrednione wartości i parametry poszczególnych roziązań zakładając zastosowanie pełnowartościowych materiałów i kompletnych systemuów przewidzianych przez producentów.

+48 664 483 453biuro@speedfloor.plCennikPróbki