Speedfloor – posadzki, podłogi, podłogi podniesione

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.speedfloor.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  II. Administrator danych

  Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest firma Speedfloor.pl, adres: ul. Mikołaja Reja 110, 55-010 Smardzów, NIP: 897 188 08 87, adres poczty elektronicznej: biuro@speedfloor.pl (dalej: Administrator).

  III. Cel zbierania danych osobowych

   1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
    o rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
    o umożliwienia logowania do Serwisu,
    o realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
    o komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
    o wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
    o prowadzenia systemu komentarzy,
    o świadczenia usług społecznościowych,
    o promocji oferty Administratora,
    o marketingu, remarketingu, afiliacji,
    o personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
    o działań analitycznych i statystycznych,
    o windykacji należności,
    o ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
   2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

   IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

   Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

   V. Okres przetwarzania danych osobowych

   Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
   • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
   • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
   W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

   VI. Udostępnianie danych osobowych

   1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
   1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

   VII. Prawa Użytkowników

   1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
   2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@speedfoor.pl.
   3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
   4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

   VIII. Pliki cookies

   1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
   2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
   3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

   IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

   1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
   2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

   X. Postanowienia końcowe

   1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
   2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
   Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz naszą politykę cookies
   Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz naszą politykę cookies